09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

ISO

دوره استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

/elearning-qualitystandardmanagement-iso

دوره مدیریت کیفیت یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه و دریافت گواهینامه ملی معتبر