مهندس صنایع

دوره آموزشی مدیریت کارخانه (قسمت دوم) - راه اندازی سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل تولید

/factorymanage1

چگونه با استفاده از جدیدترین روش های نرم افزاری ، در بازدید اول در یک کارخانه برای هر صنعتی، فرآیند تولید و نحوه ساخت OPC  را مدل سازی کنیم