09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

بایگانی نوشته‌ها


دوره آموزشی مدیریت کارخانه (قسمت دوم) - راه اندازی سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل تولید

دوره آموزشی مدیریت کارخانه (قسمت دوم) - راه اندازی سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل تولید

چگونه با استفاده از جدیدترین روش های نرم افزاری ، در بازدید اول در یک کارخانه برای هر صنعتی، فرآیند تولید و نحوه ساخت OPC  را مدل سازی کنیم

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...