09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

بایگانی نوشته‌ها


نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

کاربرد مهم نرم‌افزار خزانه‌داری مدیریت انواع دریافت و پرداخت است که با قابلیت‌های متنوع خود نیازهای انواع کسب‌وکارهای بخش خصوصی (بازرگانی، تولیدی و خدماتی) را پوشش می‌دهد. مدیریت تنخواه گردان‌‌های شرکت و همچنین مدیریت تضامین نیز از طریق این نرم‌افزار قابل انجام است.

مفاهیم Lag و Lead در برنامه زمان بندی تولید

مفاهیم Lag و Lead در برنامه زمان بندی تولید

Lag (وقفه-تأخیر): مدت زمان تأخیر (مجاز) بین دو فعالیت پیش نیاز و پس نیاز را Lag گویند به عبارت دیگر Lag موجب دیرکرد در شروع یا پایان فعالیت پس نیازی می گردد                                             Lead (تعجیل): Lead بر خلاف Lag می باشد یعنی موجب تسریع در شروع فعالیت پس نیازی می گردد

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...