تعمیر و نگهداری تنها به معنی تعمیر نیست. این واژه در واقعیت به معنی نگهداری و حفاظت مداوم است نه فقط تعمیر در صورت بروز خرابی. نگهداری و تعمیرات می بایست یک فرایند منظم و روش‌مند باشد و بیشتر تاکید ما باید بر بخش نگهداری باشد تا تعمیر.

ماشین آلات و تجهیزات می بایست تنظیم و منظم شوند، سطح پوشاننده آنها باید بررسی و جایگزین گردد و باید یک برنامه نگهداری در فواصل منظم برای آنها ترتیب داده شود. بدین ترتیب دستگاهی با شرایط عملیاتی مناسب که تحت بازرسی و تنظیمات منظم است به تولید محصولات با کیفیت برای مدتی طولانی ادامه خواهد داد. بنابراین  می توان گفت که تعمیرات و نگهداری مسئول فعالیت روان و کارآمد ماشین آلات صنعتی است و به افزایش      بهره وری کمک می کند. به علاوه این کار باعث می شود که ماشین آلات و تجهیزات در بیشترین حالت کارآیی از لحاظ اقتصادی خود قرار بگیرند.

به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت.

کلیه بنگاه‌های اقتصادی، جهت رقابت در بازار بر اساس برخی اولویت‌های مرتبط با توانمندی‌هایشان با یکدیگر به رقایت می‌پردازند. نگهداری و تعمیرات بخش جدایی ناپذیر تولید است که می‌تواند این اولویت‌های رقابتی را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه استراتژی‌های کسب و کار را به شکل مثبت یا منفی متأثر سازد

اهداف اصلی سیستم تعمیر و نگهداری ماشین آلات

 • جلوگیری از توسعه عیوب و نقایص.
 • برطرف کردن نواقص و معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی
 • جلوگیری از وقفه در عملیات تولید از طریق تعویض قطعات فرسوده قبل از شکستگی و از کار انداختن دستگاه.
 • کاهش توقف های تولید و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه در کار.
 • صرفه جویی در نیروی انسانی بعلت تقلیل عملیات تعمیراتی.
 • استفاده بهتر از کارکنان قسمت نصب و تعمیرات.
 • کاهش تعمیرات کلی و تکرار.
 • کاهش در مصرف لوازم یدکی و تقلیل هزینه مربوطه.
 • کاهش در حجم مقدار محصول نامرغوب و افزایش مرغوبیت محصولات.
 • ازدیاد طول عمر ماشین آلات و صرفه جویی در خرید ماشینهای جدید.
 • تشخیص نوع عملکرد ماشین آلات و تعیین هزینه های تعمیراتی مربوطه به منظور تصمیم گیری در مورد تهیه و انتخاب ماشینهای جدید.
 • افزایش راندمان تولیدی ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید

انواع سیاستها و روشهای نگهداری و تعمیرات

1-  نگهداری و تعمیرات اضطراری یا Emergency Maintenance به اختصار EM: در این روش، تعمیر تجهیز بعد از اولین خرابی به وجود آمده در تجهیز صورت می‌گیرد.

2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا Corrective Maintenance به اختصار CM: در این روش، بعد از بوجود آمدن علائمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده برنامه‌ریزی خاصی صورت می‌گیرد تا در زمان مناسب تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد.

3- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا Preventive Maintenance به اختصار PM: در این روش، نگهداری از تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می‌گیرد.