این سیستم بر خلاف نرم افزاری هایی که در سطح کشور بعنوان سیستم یکپارچه تولید و ...وجود دارد متناسب با تکنولوژی لمسی(Touch3)  و متناسب با هر ایستگاه طراحی و کدنویسی شده است  و قابلیت اجرایی در پای ایستگاههای تولید توسط اپراتور را دارد و روتین کاری را بسیار ساده تر از روال دستی انجام داده و قادر به ارتباط با دستگاه آمپلی فایر و GSM2  مودم میباشد و بطور اتوماتیک عیوبی که در خطوط بازرسی و یا ایستگاههای پخت لاستیک رخ میدهد را پایش و مدیریت کرده و با پخش آلارم و اعلان نام دستگاه پخت دارای اشکال تولید را بطور فارسی که توسط بلندگو قدرتمند در سطح ایستگاه  پخت پخش و یا به افراد مرتبط پیامک کند
این سیستم  مجهز به مانیتورینگ آنلاین کلیه عملیات بازرسی لاستیک درانتهای خط میباشد  که علاوه بر جایگزنی روال الکترونیکی با  کاغذ بازی و روال سنتی ، جز سیستمهای موثر بر کیفیت تولید نیز میباشد و در کاهش ضایعات ایستگاه پخت و کنترل و مدیریت بلادر سازی تاثیر بسزایی دارد
آنچه که مارا به تحقیق و نهایت طراحی و راه اندازی  این سیستم وادار کرد عدم وجود سیستم  خاص موثر بر کیفیت  در زمینه مدیریت  و پایش بازرسی و پخت لاستیک و نیز عدم سیستم خود کنترلی بین بازرسین ایستگاه تایر با بازرسین مستقر در ایستگاه پخت  و  محاسبات زمان تاخیر و تعلل بین آنها  در کلیه ساعات  سه شیفت بود.
سیستمهای تولید موثر بر کیفیت  به دلیل  متناسب بودن با روتین و قالب رویکرد واقعی  هر کارخانه طراحی و ایجاد میگردند و 100% نیازهای آن قسمت را پوشش میدهد  که اغلب  به سادگی کار و افزایش راندمان و کاهش ضایعات منجر میگردند
سیستم 1CITMS مجهز به مانیتورینگ قدرتمندی است که میتواند کلیه عملیات بازرسی را بر اساس تاریخ و ساعت و بر اساس نام دستگاه پخت لاستیک ،سایز لاستیک ،تعدد تکرار عیوب در هر سایز لاستیک تولیده شده در هر دستگاه پخت و نام بازرس خاص مورد نظر ،مورد پایش قرار دهد
سیستم CITMS در 7  حوزه کارخانه ،یکپارچه سازی و پایش اطلاعاتی را انجام میدهد و تاثیراتی که در هر واحد سازمانی انجام میدهد را  بصورت ذیل به آن پرداخته میشود.

 ایستگاههای بازرسی تایر
سیستم CITMS باعث گردیده است که کلیه عملیات دستی ثبت و ارجاع عیوب لاستیک در هر ایستگاه بصورت لمسی در صفحه مانیتور سیستم توسط اپراتور ثبت و ارجاع گردد . این سیستم قادر است به محض انتخاب نوع سایز لاستیک همه شماره قالبهای مرتبط به دستگاه پخت آن را نمایش دهد لذا امکان خطا توسط اپراتور کاهش یافته و پایگاه دانش عملیات این عملیات ذخیره میگردد

 • بازرسین مستقر در ایستگاه پخت لاستیک
  بارزسمستقر در ایستگاه پخت توسط ابزار مانیتورینگ  به محض رویت اشکال ارجاع داده شده از ایستگاه بازرسی عملیات اجرایی مرتبط را آغاز مینماید و دیگر نیاز به مراجعه حضوری دوره ای در طول شیفت کاری به ایستگاه بازرسی را ندارد  سیستم CITMS اختلاف زمان رویت بازرس پخت از اشکال ارجاع داده شده از واحد بازرسی را بطور اتواتیک ثبت میکند و این باعث دقت کار بازرسین در طول سه شیف میگردد
 • واحد بلادر سازی
  سیستمCITMS تمامی عملیات ساخت و تولید بلادر ها را تحت پوشش قرار داده و کلیه اطلاعات تولید و  تعداد کارکرد و ضایعات و علل عیوب منجر به خرابی بلادرها را بصورت کاردتکس محاسبه میکند . اینسیستم برخلاف روتین دستی میتواند علاوه بر محاسبات  میانگین عمر بلادرها از روش آماری انحراف از معیار بهره جوید و آمار دقیق تری نسبت به طول عمر ,  و اپراتورهای آنها ارایه کند.
 • بخش پخت در واحد تکنولوژی

سیستم CITMS می تواند اطلاعات عیوب هر سایز لاستیک را که از هر دستگاه پخت تولید میشود را رصد کرد و بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهد .کنترل و محاسبات انحراف از معیار میزان کارکرد هر بلادر در هر دستگاه پرس پخت و نیز ارایه موجودی بلادرها و کنترل تعداد تولید و ضایعات و علل ضایعات بلادرها از دیگر امکاناتی است که سیستم  در اختیار واحد مرتبط قرار میدهد .خلاصه عملکرد سیستم در واحد تکنولوژی پخت :

 1. نمایش تعداد انلاین تولید محصولات با تفکیک درجه بر اساس تاریخ و ساعت
 2. نمایش تعداد تایرهای قضاوت شده و قضاوت نشده 
 3. تایرهای قضاوت شده بر اساس یک کارشناس یا بازرس بر اساس تاریخ و ساعت
 4. نمایش تایرهای قضاوت شده و انتقال داده نشده به انبار 
 5. نمایش تایرهای OE  بر اساس تاریخ و ساعت
 6. نمایش تایرهای نماینده  بر اساس تاریخ و ساعت
 7. نمایش تایرهای درجه2  بر اساس تاریخ و ساعت
 8. نمایش تایرهای C++  بر اساس تاریخ و ساعت
 9. نمایش تایرهای ضایعات  بر اساس تاریخ و ساعت
 10. نمایش تایرها بر اساس تاریخ و ساعت برای نوع سایز ، شماره قالب 
 11. امکان عملیات AutoClave  ، تعمیرات ،  Ranking بطور سیستمی


 • مدیریت کنترل کیفیت و روسای شیفت
  سیستممانیتورینگ  CITMS می تواند کلیه اطلاعات آنلاین از نحوه کارکرد بازرسین ،تعدادو تکرار عیوب هر سایز لاستیک ، نحوه کارکرد هر دستگاه پخت و تعلل و تاخیر بازرسین مستقر در ایستگاه پخت را در صفحه نمایش کامپیوتر 
 • خود ملاحظه و اقدات مرتبط را سریعتر از حالت دستی قبل انجام دهد.
 • مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه میتواند از قابلیتهای مانیتورینگ زیر در صفحه نماش کامپیوتر و یا  صفحه نمایش تلویزیون بطور آنلاین مشاهده و امور مربوط را رصد نماید

 • کل عیوب ثبت شده در کل ایستگاههای بازرسی  برای کل سایزهای لاستیک
 • کل عیوب ثبت شده در کل ایستگاههای بازرسی  برای یک سایز مشخص
 • کل عیوب ثبت شده در کل ایستگاههای بازرسی  بر اساس تولید یک یا چند دستگاه پرس پخت مشخص شده
 • کل عیوب ثبت شده در کل ایستگاههای بازرسی  بر اساس عملکرد یک بازرس خاص
 • کل عیوب ثبت شده در کل ایستگاههای بازرسی بر اساس عملکرد یک بازرس ایستگاه پخت 
 • مشاهده یک عیب خاص در تاریخ و ساعت مشخص شده در کل سایزهای تولیدی


                                     نمایی از سیستم مانیتورینگ ایستگاه پخت تایر