• تعریف مرکز و واحدها اجرایی تعمیرات و نگهداری و تخصص‌های موجود در هر واحد
 • مشخص کردن تقویم کاری(روزهای کاری و تعطیلات) و شیفت‌های کاری هر کدام از واحدهای اجرای نت
 • مشخص کردن واحدهای اجرایی پیمانکاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 • تعریف ساختار سیستم در چندین سطح مختلف  و پوشش سطوح تجهیزات تعریف شده در ISO 14224
 • تعریف ساختار تجهیز یا ماشین‌آلات و زیر تجهیزات وابسته به آن به شکل درختی بدون محدودیت سطح، تا سطح قطعات یدکی
 • مشخص کردن اقلام و قطعات یدکی موجود در یک تجهیز و اتصال آن به سیستم انبار 
 • پیوست اسناد، نقشه‌ها، کاتالوگ ،فایل ... برای هر دستگاه 
 • امکان تعریف نقاط قابل‌آنالیز یا اندازه‌گیری هر تجهیز؛ برای نمونه نقاط ارتعاش‌سنجی تجهیز، کنترل روغن، صدا، حرارت یا دما و ..
 • تعریف نوع خرابی، خرابی و دلیل خرابی تجهیزات مختلف  برای کشف علل ریشه‌ای عیوب یا RCA
 • تعریف سرویس‌های مبتنی بر وضعیت  یا CBM  بر اساس آنالیز نقاط اندازه‌گیری تجهیزات مانند آنالیز ارتعاشات، روغن و ...
 • صدور اعلان خرابی یا درخواست فعالیت نت از طریق پیامک موبایل توسط واحدهای عملیاتی
 • تعریف سرویس‌های اضطراری یا EM در سیستم که بعد از انجام خرابی اجرا می‌شوند.
 • تعریف سرویس‌های پیشگیرانه PM بر اساس بازه زمانی؛ برای نمونه ماهانه یا بر اساس کارکرد دستگاه؛ ساعت کارکردی یا میزان تولید یا به شکل ترکیبی
 • تعریف سرویس‌های دوره‌ای چک و بازدیدهای زمانی دوره‌ای و طراحی چک لیست‌های پویا برای هر سرویس دوره‌ای
 • تخصیص مواد و قطعات یدکی مصرفی مورد نیاز هر سرویس برای دریافت آن از انبار
 • انجام تعمیرات اصلاحی CM برای مجتمع یا تجهیزات موجود در آن
 • ثبت گزارش عملکرد فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات به همراه دلایل تاخیر، زمان ساعت و حجم کار انجام شده، پرسنل انجام‌دهنده و ثبت علل خرابی
 • انجام فعالیت‌های تعمیراتی توسط پیمانکاران بیرونی و گزارش عملکرد آن‌ها
 • ثبت و استفاده از ابزارآلات مورد نیاز انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 • ارتباط با سیستم انبار برای درخواست قطعات و کالاهای مصرفی مورد نیاز از انبار و حواله آن‌ها به سیستم
 • دریافت اطلاعات کارکردی و آنالیزهای تجهیزات به شکل خودکار و مستقیم از روی تجهیزات و سنسورها (در صورت داشتن بانک اطلاعاتی قابل دسترس)
 • ساخت گزارش‌های متنوع عملیاتی، عملکردی و ریالی نت
 • گزارش‌های تحلیلی و آماری تعمیرات و نگهداری
 • قابلیت اجرای گزارشات مبتنی بر شاخص KPI در بستر هوش تجاری در وب و موبایل(ماژول افزودنی)
 • انواع دسترسی به دستگاه 
 • واحدهای اندازه گیری کارکرد
 • تعریف سطح دسترسی به دستگاه جهت تعمیر
 • تخصیص نیروی انسانی
 • امکان تعریف اولویت
 • امکان تعریف طبقه بندی عملیات
 • امکان تعریف  پرسنل تعمیرات و تخصص هر یک
 • امکان تعریف  ویزگی و مشخصات دستگاه ها
 • امکان تعریف نوع فعالیتهای سرویس
 • امکان تعریف شیفت کاری واحد تعمیرات 
 • امکان تعریف دلایل ابطال و تعویض برنامه ها
 • امکان تعریف  طبقه بندی دستگاه ها 
 • امکان تعریف بانک اطلاعاتی خرابی دستگاه ها
 • امکان تعریف شناسایی میترها 
 • امکان تعریف طبقه بندی ماشین آلات
 • امکان تعریف دستگا ه ها 
 • امکان تعریف مدارک و مستندات مربوطه به هر دستگاه و تعمیرات آن
 • امکان تعریف برنامه پیش بینانه دستگاه ها
 • امکان تعریف خرابی هر دستگاه ها
 • امکان ارتباط گروه خرابی ها به هر واحد های تعمیرات