من یک مهندس صنایع هستم 😍 

میخواهم آینده شغلی مرتبط به رشته تحصیلی خودم را بصورت حرفه ای ایجاد کنم 

میخوام برای خودم شرکت مستقل داشته باشم و کسب درآمد داشته باشم 

اما چگونه ؟

خب برای چند دقیقه به این موضوع فکر کنید که دانش مهندسی صنایع را بطور تئوری دارید یا در واقع دانشجو هستید ، حال هر مقطعی که باشه ، حال شما ظرف مدت کوتاهی مجهز به دانش و ابزار فناوری اطلاعاتی در حوزه مهندسی صنایع میگردید که قادر خواهید بود که :

1- برای هر شرکتی سیستم جامع یکپارچه مدیریت کارخانه راه اندازی کنید 

2- عملیات پشتیبانی سیستماتیک را برای هر کارخانه ای را انجام دهید 

خب

* - تا همین اینجا شما بهترین مشاور  برای آن شرکت در حوزه مهندسی صنایع خواهی بود 😍

* - تا همین اینجا شما کافیست چند ساعت در هفته را برای هر شرکت صرف کنید ودرآمد کسب کنید

* - تا همین جا آن شرکتها برای هر تغییر یا روش اجرایی در روند مدیریت کارخانه باید از شما مشاوره بگیرند 

*- تا همین جا درآمد شما = سود فروش سیستمها + درآمد آموزش و راه اندازی+درآمد پشتیبانی ماهیانه+درآمد مشاوره