09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

نرم افزار کنترل بازرسی و قضاوت و مانیتورینگ ایستگاه پخت تایر


امکانات نرم افزار مانیتورینگ ایستگاه پخت تایر

امکانات نرم افزار مانیتورینگ ایستگاه پخت تایر

این سیستم نرم افزاری می تواند کلیه عملیات واحدهای بازرسی تایر - ساخت و کنترل کارکرد بلادر - عملیات سرپرستی پخت تایر را بطور کامل مکانیزه و به سیستم مانیتورینگ آنلاین  وضعیت پخت تایر در هر قالب پرس پخت تجهیز نماید

دریافت درجه ISC (که بعد از امریکا و هلند معتبرترین مرکز اسناد علمی با کیفیت جهان  )از کنگره ملی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران

دریافت درجه ISC (که بعد از امریکا و هلند معتبرترین مرکز اسناد علمی با کیفیت جهان )از کنگره ملی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران

این سیستم جدید نرم افزاری توانست در پنجمین گنکره ملی مهندسی کامپیوتر ایران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران عنوان برترین مقاله علمی را به خود اختصاص دهد

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها