09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

نرم افزار مدیریت معاوضه و تبدیل مواد به کالا

این نرم افزار در واقع بخشی از زیر سیستم نرم افزار انبار داری میباشد که قابلیت سفارش سازی بر اساس هر صنعتی هم داراست که بخشی از امکانات آن به شرح زیر است

1- امکان تعریف N قرارداد با یک مشتری و تعریف میزان کالاهای تحویل شده و میزان کالای رسید شده

2- امکان محاسبات موجودی کالا در هر گزارش مقطع زمانی 

3-امکان محاسبات کالای حواله شده از انبار و رسید شده بر اساس قرارداد

4-امکان کنترل مقدار خروجی یا ورودی کالا با میزان قرارداد 

5- امکان قیمت گذاری اتوماتیک اقلام تحویل داده شده و رسید شده 

6- امکان گزارش کاردکس گردش کالاها با پیمانکار طرف مقابل

7- امکان تعریف بچ مواد و مطابقت با محصول قابل دریافت از پیمانکار  یا برعکس

8- گزارشات متنوع و سفارشی سازی گزارشات مرتبط