09183631723 - (دفتر اربیل عراق)08632802557-09359183434-009647511400656
Rahmati054@yahoo.com

نظام انتقادات و پیشنهادات


نظام انتقادات و پیشنهادات الکترونیکی شرکت کهن فولاد نامی

در راستای تحقق سازنده پیشنهادات پرسنل گرامی ، شرکت کهن فولاد به هر یک از پیشنهاداتی که منجر به افزایش تولید یا راندمان و یا بهبود کیفیت فرایند اجرایی گردد تا مبلغ 5،000،000 تومان پاداش اختصاص پیدا خواهد گردید. 

آدرس ورود به ثبت پیشنهاد و انتقادات B2n.ir/w38305 (قابل اجرا در سیستم عامل ویندوز و اندروید و آیفون)

شرایط تخصیص پاداش 

1- هر یک از پیشنهادات در کمیته تخصصی بررسی و تحلیل خواهد گردید و حتی از فرد پیشنهاد کننده دعوت بعمل خواهد شد

2- بعد از اجرای طرح که فرد پیشنهاد دهنده نظارت خواهد داشت و طرح به مرحله اجرایی برسد.

3- پیشنهاد باید غیر تکراری باشد و اولین درخواست کننده ای  که در سامانه ثبت پیشنهاد نماید بعنوان مالک طرح شناخته خواهد شد
  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ایستگاه تولید را انتخاب کنید.
توضیحات پیشنهاد را بنویسید. توضیحات پیشنهاد را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
ضمیمه عکس یا فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...