در این دوره می آموزید چگونه سیستم نرم فزاری تعمیر و نگهداری ماشین آلات را در هر صنعتی را ه اندازی و با سایر سیستمها یکپارچه نمایید 

به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت.کلیه بنگاه‌های اقتصادی، جهت رقابت در بازار بر اساس برخی اولویت‌های مرتبط با توانمندی‌هایشان با یکدیگر به رقایت می‌پردازند. نگهداری و تعمیرات بخش جدایی ناپذیر تولید است که می‌تواند این اولویت‌های رقابتی را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه استراتژی‌های کسب و کار را به شکل مثبت یا منفی متأثر سازد

اهداف اصلی سیستم تعمیر و نگهداری ماشین آلات

 • جلوگیری از توسعه عیوب و نقایص.
 • برطرف کردن نواقص و معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی
 • جلوگیری از وقفه در عملیات تولید از طریق تعویض قطعات فرسوده قبل از شکستگی و از کار انداختن دستگاه.
 • کاهش توقف های تولید و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه در کار.
 • صرفه جویی در نیروی انسانی بعلت تقلیل عملیات تعمیراتی.
 • استفاده بهتر از کارکنان قسمت نصب و تعمیرات.
 • کاهش تعمیرات کلی و تکرار.
 • کاهش در مصرف لوازم یدکی و تقلیل هزینه مربوطه.
 • کاهش در حجم مقدار محصول نامرغوب و افزایش مرغوبیت محصولات.
 • ازدیاد طول عمر ماشین آلات و صرفه جویی در خرید ماشینهای جدید.
 • تشخیص نوع عملکرد ماشین آلات و تعیین هزینه های تعمیراتی مربوطه به منظور تصمیم گیری در مورد تهیه و انتخاب ماشینهای جدید.
 • افزایش راندمان تولیدی ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید

سرفصل آموزش

1-  نگهداری و تعمیرات اضطراری یا Emergency Maintenance به اختصار EM: در این روش، تعمیر تجهیز بعد از اولین خرابی به وجود آمده در تجهیز صورت می‌گیرد.

2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا Corrective Maintenance به اختصار CM: در این روش، بعد از بوجود آمدن علائمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده برنامه‌ریزی خاصی صورت می‌گیرد تا در زمان مناسب تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد.

3- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا Preventive Maintenance به اختصار PM: در این روش، نگهداری از تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می‌گیرد.