دوره مدیریت کیفیت چه دوره ای است؟
دوره مدیریت کیفیت یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:
با روی کار آمدن مباحث کیفیتی در محیط صنعتی کشورمان و استقبال بیش از اندازه کارخانجات، سازمان ها و دیگر محیط های صنعتی از استفاده از ابزارها، تکنیک ها و مدل های کیفیتی برای باقی ماندن در محیط رقابتی و رسیدن به سرآمدی عملیاتی، استقبال از دانش آموختگان دوره های کیفیت توسط سازمان ها و کارخانجات رو به افزایش است و بازار کار خوبی در این تخصص وجود دارد. در این دوره هدف ما آماده کردن فرد برای ورود به صنعت و فعالیت در حوزه کیفیت است لذا:
هدف اصلی دوره آشنایی با مفهوم و تاريخچه کیفیت است و همچنین آشنایی با معروف ترين و کاربردی ترين موضوعات کیفیت نظیر آشنایی با ایزوها، مدیريت کیفیت فراگیر۵S، BPR ، کنترل فرآیند آماری و همچنین ابزار خانه کیفیت به گونه ای که با کلیه ابزارهای متداول کیفیتی آشنا خواهیم شد

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:
 مطالب این دوره در 50 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.
وجود آوردن الگویی بین المللی ، برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریتی سازمانها ، آشنایی با استانداردهای موجود در مدیریت کیفیت


سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول

 • کلیات
 • تاریخچه
 • تعریف مفاهیم
 • مدیریت کیفیت فراگیر
 • عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت

فصل دوم

 • کیفیت
 • فسلفه دمینگ
 • سیر تکامل جوایز کیفیت

فصل سوم

 • منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع
 • منابع انساني بعنوان ركن مديريت كيفيت جامع
 • عناصر اصلی مدیریت کیفیت فراگیر مرتبط با منابع انسانی
 • مدل مدیریت کیفیت جامع
 • توانمند سازي و مديريت كيفيت
 • خصوصيات اعضاي تيم
 • آموزش تيم
 • فوايد حاصل از مشاركت كاركنان
 • مديريت كيفيت جامع و روابط انساني سالم

فصل چهارم

 • ابزارهای مدیریت کیفیت
 • ایزو
 • تاريخچه
 • نمودار استخوان ماهی( نمودار علت و معلول )
 • ترسيم نمودارهاي علت و معلول
 • روشهای مختلف رسم نمودار علت و معلول
 • نمودار پارتو
 • رسم پارتو
 • موارد استفاده از نمودار پارتو
 • ارتباط نمودار پارتو و علت و معلول
 • نمودار جریان
 • نمودار مستطیلی (هیستوگرام)
 • نمودار کنترل
 • تابع ضرر
 • تحلیل میدان نیرو
 • دوایر کنترل کیفیت
 • حلقه های کیفیت چیست
 • فرآیند کنترل کیفیت
 • وظایف حلقه های کیفیت
 • روش دلفی
 • فصل ها و بخش هاى اصلى و فرعى روش دلفى
 • بازگويي يا تكرار
 • اجماع
 • گمنامي شركت كنندگان
 • نقاط قوت و ضعف روش دلفي
 • محدوديت هاي دلفي
 • ملاحظات اخلاقي
 • پيشنهاداتي براي انجام بهتر دلفي
 • مفهوم QFD
 • عناصر QFD

فصل پنجم

 • قواعد،اصول و شیوه های اجرایی
 • قواعد و اصول مديريت كيفيت جامع
 • اصول مديريت كيفيت
 • نقش مديران در ايجاد فرهنگ كيفيت
 • الزامات اجرايي مديريت كيفيت جامع
 • اهداف كلان كيفيت
 • خط مشی کیفیت
 • طرح ريزي كيفيت
 • بهبود مستمر
 • بهبود مستمر سازمان